+420 777 824 268iivan@email.cz
Zabýváme se projektováním veškerých pozemních staveb, od rodinných domů přes bytové domy, komerční stavby až po rozsáhlejší halové stavby.  Nejčastějšími zakázkami jsou projekty rodinných domů nebo staveb pro individuální rekreaci a jejich stavební úpravy včetně přípojek inženýrských sítí a souvisejících objektů. Vytváříme projektovou dokumentaci ve všech stupních, tj. od studie přes projekt pro získání stavebního povolení až k realizaci:

  • STUDIE STAVBY
  • DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ
  • DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ
  • DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
  • DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY

Prosazujeme individulální přístup k zákazníkům, férové jednání a rozumné ceny projektů, které vycházejí z pracnosti zakázky, nikoli z procenta ceny zakázky a honorářového řádu.
Zajistíme Vám kompletní inženýring, tedy vyřízení všech stanovisek dotčených orgánů státní správy, projednání záměru se správci sítí , jednání se stavebním úřadem a získání územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo ohlášení.

Zajišťujeme i technický a autorský dozor na stavbách a přes externí spolupracovníky i rozpočtování našich projektů a cenové odhady.

Živnostenský list

Živnostenský list

Osvědčení o autorizaci

Osvědčení o autorizaci

Pojištění

Pojištění